kassas kokkuvõttes: 0,00 €
  E-R 10.30-16

Põhikiri

Veebipoe Zenwire.ee reeglid

täpsustades muuhulgas Poe kaudu lepingute sõlmimise reegleid, mis sisaldavad olulisemat teavet Müüja, Poe ja Tarbija õiguste kohtaSISUKORD
§ 1  Mõisted
§ 2  Müüjaga suhtlemine
§ 3  Tehnilised nõuded
§ 4  Kaupluses ostlemine
§ 5  Maksed
§ 6  Tellimuse töötlemine
§ 7  Lepingust taganemise õigus
§ 8 Lepingust taganemise  õiguse erandid
§ 9  Kaebused
§ 10  Isikuandmed
§ 11  Broneering
§ 12  Kaupluse kohta arvamuste kogumine

 

§ 1 MÕISTED

Tööpäevad  – päevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad Poolas.
Tsiviilseadustik  – 23. apríla 1964. asta seadus. Tsiviilseadustik.
Tarbija  - tarbija tsiviilseadustiku sätete tähenduses.
Účet  – eraldi regulatsioonidega reguleeritud Poe tasuta funktsioon (teenust osutatakse elektrooniliselt), tänu millele saab iga Kauplust kasutav isik luua Poes individuaalse account.
Ostja  - mis tahes isik, kes poest ostab.
Privilegeeritud ostja  – Ostja, kes on tarbija või privilegeeritud ettevõtja.
Privilegeeritud ettevõtja – füüsiline isik, kes sõlmib Müüjaga otseselt tema äritegevusega seotud, cuid mitte tema jaoks ametialase iselomuga lepingu.
Kogumispunkt – bod, mis asub aadressil 60-830 Poznaň, Krasińskiego 4 Zenwire.
Määused  – potreba määused.
Kauplus  – Müüja hallatav Zenwire.ee veebipood aadressil https://zenwire.ee.
Müüja – PAWEŁ KOŚMIDER, ettevõtja, kes tegutseb äritegevuses nimega PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, kantud majanduse ja majandustegevuse keskregistrit ja teavet pidava majandusministri peetavasse majandustegevuse kesk.260registrise ja1970 ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
Tarbijaõiguste  seadus – 30. máj 2014. Aasta tarbijaõiguste seadus.

§ 2 KONTAKTUJTE MÜÜJAGA

 1. Adresa pošty: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. Adresa elektronickej pošty: bok@zenwire.eu
 3. Tel: 727 705 336
 4. Adresa Kauba tagastamise (lepingust taganemise korral): 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire
 5. Adresa Reklaamitud kauba saatmise: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire

§ 3 TEHNILISED NÕUDED

 1. Poe nõuetekohasex toimimisex vajate:
  • Interneti-juurdepääsuga more
  • veebibrauser, mis toetab JavaScripti a küpsiseid.
 2. Poes tellimuse vormistamiseks lisakspunktis toodud nõuetele 1, on vaja aktiivset meilikontot.

§ 4 OST KAUPLUSES

 1. Kaupluses nähtavad toodete hinnad na tote koguhinnad.
 2. Müüja juhib tähelepanu, et tellimuse koguhind sisaldab Poes märgitud tote hinda ja vajadusel kauba kohaletoimetamise kulu.
 3. Ostmiseks valitud toode tube lisada Ostukorvi Poes.
 4. Seejärel valib Ostja Kaupluses olemasolevate võimaluste hulgast kauba kohaletoimetamise viisi a tellimuse eest tasumise viisi ning esitab ka tellimuse vormistamiseks vajalikud andmed.
 5. Tellimus esitatakse hetkel, kui Ostja on selle sisu kinnitanud a Tingimustega nõustunud.
 6. Tellimuse esitamine on võrdne ostja ja Müüja vahelise lepingu sõlmimisega.
 7. Ostja võib Poes registreeruda, st luua seal Account või sooritada oste ilma registreerimata, esitades iga võimaliku tellimuse juurde oma andmed.

§ 5 MAXIMÁLNE

 1. Tellimuse eest saate tasuda olenevalt Ostja valikust:
  1. maksekaardiga:
   • víza
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard online
   • Maestro
  2. maxeplatvormi kaudu:
   • PayU
  3. sularahas, so kaardiga või sularahas kauba Ostjale üleandmise hetkel;
 2. Kui otsustate maksta PayU makseplatvormi kaudu, on PayU SA veebimakseteenuseid pakkuv isik
 3. Kui Ostja valib ettemaksu, tuleb tellimuse eest tasuda 7 Tööpäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest.
 4. Müüja teatab, et makseviiside puhul, kus makse sooritamiseks vajalike andmete sisestamise väli ilmub kohe peale tellimuse vormistamist, on tellimuse eest tasumine võimalik alles vahetult peale tellimuse vormistamist.
 5. Ostja nõustub Kaupluses ostde sooritamisel Müüja poolt elektrooniliste arvete kasutamisega. Ostjal na õigus aktseptist Taganeda.

§ 6 KORRALDUSE TÄITMINE

 1. Lepingu tähtaeg dňa 5. tööpäeva.
 2. Kui Ostja on valinud tellimuse eest ettemaksu, jätkab Müüja tellimuse täitmist pärast selle eest tasumist.
 3. Pevný, kus tarnitaxe:
  • bazén
  • Saksamaa
  • Ungari
  • Rumunsko
  • Tshehhi Vabariik
  • Slovensko
  • Leedu
  • Lati
  • Eesti
  • Bulharsko
 4. Kauplusest ostetud toted tarnitakse – olenevalt Ostja poolt valid tarneviisist:
  1. spoločnosť kuller kaudu;
 5. Ostja võib kaubale isiklikult jargi tulla Kogumispunkti selle lahtiolekuaegadel.
 6. Kui Ostja valib personaalse järeletulemise, na kaup näidatud tellimuse täitmise kuupäeval järelevõtmiseks valmis.

§ 7 LEPINGUST TAGANEMISÕIGUS

 1. Soodustatud ostjal on õigus 14 päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda Müüjaga Kaupluse vahendusel sõlmitud lepingust, lähtudes Tingimuste §-st 8.
 2. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast:
  1. mille puhul sai kauba eelisostja valdusse või kus kauba sai eelisostja poolt märgitud kolmas isik peale vedaja;
  2. kus eelistatud ostja sai viimase kauba, lot või osa valdusse või kus eelistatud ostja märgitud kolmas isik peale vedaja sai viimase kauba, lot või osa valdusse, kui tegemist on leping, miabigtuse misutar nõine
 3. Sellex, et Eelisostjal oleks võimalik kasutada lepingust taganemise õigust, peab ta Lepingust taganemise otsusest Müüjat Eeskirjade §-s 2 toodud andmetel teavitama ühemõttelise avaldusega (na posti võiteeltuade sap).
 4. Tarbijate jaoks on lepingust taganemise näidisvorm lehel Kaebused ja tagastused.
 5. Taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Eelisostja saadab enne lepingust taganemise tähtaega informatsiooni oma lepingust taganemise õiguse teostamise kohta.

  LEPINGUST TAGANEMISE TAGAJÄRJED
 6. Sõlmitud lepingust taganemise korral tagastab Müüja eelistatud Ostjale kõik temalt saadud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud (va lisakulud, mis tulenevad Ostja poolt valitud eelistatud tarneviisist, mis ei ole Müüja pakutud odavaim tavaline kohaletoimetamise viis), viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast , mil Müüjat teavitati eelistatud ostja otsusest kasutada lepingust taganemise õigust.
 7. Müüja tagastab makse, kasutades samu makseviise, mida eelistas ostja algses tehingus kasutas, välja arvatud juhul, kui eelistatud ostja nõustub erineva lahendusega, igal juhul tageeli.
 8. Kui Müüja ei ole pakkunud eelisostjalt kaubale ise järele tulla, võib ta raha tagasi maksta kuni kauba kättesaamiseni või kuni talle esitatakse tõend selle tagastamise kohta, estole varanem.
 9. Müüja palub kauba tagastada järgmisele adresa: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 . Tähtajast on kinni peetud, kui eelistatud ostja saadab kauba tagasi enne 14-päevase perioodi möödumist.
 10. Eelistatud ostja kannab kauba tagastamise otsesed kulud.
 11. Eelistatud ostja vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle kasutamisest muul viisil, kui oli vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks.
 12. Kui kaupa ei ole selle olemusest tulenevalt võimalik tavapostiga tagastada, tuleb eelistatud ostjal kanda ka kauba tagastamise otsesed kulud. Nende kulude eeldatavast suurusest teavitab Eelisostjat Müüja Kaupluses oleva kauba kirjelduses või tellimuse vormistamisel.
 13. Kui Eelostja poolt maksekaardiga tehtud tehingu eest on vaja raha tagastada, kannab Müüja raha tagasi sellele maksekaardile määratud pangakontole.

§ 8 ERANDID LEPINGUST TAGANEMISÕIGUSEST

 1. Eeskirja §-s 7 nimetatud kauglepingust taganemise õigust ei kohaldata lepingule:
  1. mille puhul teenuse objektiks on kokkupandamata kaubad, mis on valmistatud vastavalt eelistatud ostja spetsifikatsioonile või mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks;
  2. mille puhul teenuse objektiks on kiiresti riknev või lühikese säilivusajaga kaup;
  3. mille puhul teenuse text on kinnises pakendis tarnitud kaup, mida ei saa pärast pakendi avamist tervisekaitse-või hügieenikaalutlustel tagastada, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist;
  4. mille puhul teenuse objektiks on kaubad, mis oma olemuse tõttu on pärast kohaletoimetamist lahutamatult seotud teiste esemetega;
  5. milles teenuse text on kinnises pakendis tarnitud heli-või visuaalsalvestised või arvutiprogrammid, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist;
  6. ajalehtede, perioodika või ajjakirjade kättetoimetamiseks, välja arvatud tellimisleping;
  7. mille puhul hind või tasu sõltub kõikumistest finantsturul, mille üle Müüjal puudub Kontroll ja mis võivad ilmneda enne lepingust taganemise tähtaega.

§ 9 KAEBUSED

JA ULDSÄTTED

 1. Müüja vastutab eelistatud ostja ees teenuse lepingule vastavuse eest, mi on sätestatud üldkehtivates seadustes, sealhulgas eelkõige tarbijaõiguste seaduses sätestatuga.
 2. Müüja palub esitada kaebus Eeskirja §-s 2 märgitud postivõi elektroonilisel aadressil.
 3. Kui tootele on antud garantii, on selle kohta teave ja ka selle tingimused saadaval Poes.
 4. Pretensioonid Poe toimimise kohta palume saata eeskirja §-s 2 märgitud e-posti aadressile.
 5. Müüja vastab kaebusele 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest.

II PRIVILEEGISTUD OSTJAD

 1. Kaubad
  1. Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral on eelisostjal võimalus kasutada tarbijaõiguste seaduse 5a peatükis sätestatud õigusi.
  2. Müüja vastutab kauba lepingule mittevastavuse eest, mis ilmnes selle üleandmise hetkel ja ilmnes kahe aasta jooksul alates sellest hetkest, välja arvatud juhul, kui kauba aegumiskuupäev, kauba kauba, aegumiskuupäev, kauba.
  3. Vastavalt tarbijaõiguste seaduse sätetele võib eelistatud ostja igal juhul nõuda:
   1. kaubavahetus,
   2. renovácia kauby.
  4. Lisaks võib eelistatud ostja teha avalduse:
   1. hindské langetady,
   2. lepingust taganemín
   olukorras, kus:
   • Müüja keeldus kauba lepingule vastavusse viimisest vastavalt čl. 43d sec. Tarbijaõiguste seaduse § 2;
   • Müüja ei viinud kaupa lepinguga vastavusse art. 43 d s. Tarbijaõiguste seaduse 4-6;
   • kauba lepingule mittevastavus jätkub vaatamata sellele, et Müüja on püüdnud kaupa lepingutingimustele vastavusse viia;
   • kauba lepingutingimustele mittevastavus on piisavalt oluline, et õigustada hinna alandamist või lepingust taganemist ilma artiklis nimetatud kaitsemeetmeid eelnevalt kasutamata. Tarbijaõiguste seaduse artikkel 43d;
   • Müüja avaldusest või asjaoludest nähtub, et ta ei vii kaupa lepingutingimustele vastavaks mõistliku aja jooksul või ilma Eelisostjale liigsete ebamugavusteta.
  5. Kui tegemist on parandamisele või asendamisele kuuluva kaubaga, peaks eelistatud ostja kauba müüjale kättesaadavaks tegema. Müüja võtab eelisostjalt kaubad omal kulul järgi.
  6. Eelistatud ostja ei saa lepingust taganeda, kui kauba lepingule mittevastavus na ebaoluline.
  7. Käesolevaspunktis (kauba kohta) viidatud lepingust taganemise korral tagastab eelistatud ostja kauba viivitamatult oma kulul müüjale aadressile 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire. Müüja tagastab eelistatud ostjale hinna viivitamatult, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või selle tagastamist tõendava dokumendi kättesaamisest.
  8. Müüja tagastab Eelostjale hinna alandamise õiguse kasutamise tulemusena tasumisele kuuluvad summad viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Eelostja hinna alandamise avalduse kättesaami.
 2. Kaebuste käsitlemise ja nõuete esitamise kohtuvälised meetodid
  1. Juhul, kui pretensioonimenetlus ei too Tarbija poolt oodatud tulemust, võib Tarbija kasutada about koos:
   1. vahendamine, mille viib läbi pädev vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni Inspektsioon, kellele tuleks esitada vahendustaotlus. Reeglin je protseduur tasuta. Inspektsioonide nimekirja leiate siit:  https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowowej.php  ;
   2. Vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni juures tegutseva kohaliku pädeva alalise tarbijaarbitraažikohtu abi, kellele tuleks esitada avaldus asja arutamiseks vahekohtus. Reeglin je protseduur tasuta. Kohtute nimekiri na saadaval aadressil:  https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php  ;
   3. valla või piirkonna tarbijakaitse ombudsmani tasuta abi;
   4. veebipõhine ODR-platvorm, mis on saadaval aadressil:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks  .

III OSTJAD, KUI PRIVILEGIST OSTJAD

 1. Müüja juhib kahtluste vältimiseks tähelepanu sellele, et kaebusega seotud Müüja vastutusele muu Ostja kui Eelisostja ees kohaldatakse § 11 lg. 5.

§ 10 ISIKUANDMED

 1. Ostja poolt Poe kasutamisel edastatud isikuandmete haldajaks na Müüja. Täpsemat teavet Müüja poolt isikuandmete töötlemise – sh muude andmetöötluse eesmärkide ja aluste, samuti andmete saajate – kohta leiab Poes kättesaadavast privaatsuspoliitikast – tulenevalt üldmääruses sisalduvast läbipaistvuse põhimõttest Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) määrus andmekaitse kohta – "  GDPR  ".
 2. Ostja andmete töötlemise eesmärk Müüja poolt, mille Ostja esitab seoses ostudega Kaupluses, on tellimuste täitmine. Isikuandmete töötlemise aluseks antud juhul na:
  • leping või ostja taotlusel tehtud toimingud, mille eesmärk on selle sõlmimine (GDPR artikli 6 lõike 1 bod b),
  • müüja raamatupidamisega seotud juriidilist kohustust (GDPR artikli 6 lõike 1 bod c) I
  • Müüja õigustatud huvi, mis seisneb andmete töötlemises nõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 bod f).
 3. Andmete esitamine Ostja poolt on vabatahtlik, cuid samas vajalik lepingu sõlmimiseks. Andmete esitamata jätmine muudab Poes lepingu sõlmimise võimatuks.
 4. Ostja andmeid, som na tejto stránke Poes tehtud ostudega, töödeldakse kuni:
  1. Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping kaotab kehtivuse;
  2. Müüjale ei kehti enam seadusest tulenev kohustus, mis kohustab teda töötlema Ostja andmeid;
  3. kaob Ostja või Müüja nõuete esitamise võimalus, mis on seotud Kaupluse sõlmitud lepinguga;
  4. Ostja vastuväide tema isikuandmete töötlemisele võetakse vastu - kui andmete töötlemise aluseks oli Müüja õigustatud huvi
  – olenevalt sellest, mis on konkreetsel juhul kohaldatav ja mis on viimane.
 5. Ostjal na õigus nõuda:
  1. juurdepääs teie isikuandmetele,
  2. nende parandamín,
  3. custutamine,
  4. töötlemise piirangud,
  5. andmete edastamine teisele haldajale
   , samuti õigus:
  6. esitada igal ajal vastuväiteid andmete töötlemisele Ostja eriolukorraga seotud põhjustel - teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis põhineb art. 6 sek. 1 lit. f GDPR (st müüja õigustatud huvide kohta).
 6. Oma õiguste teostamiseks vrcholy Ostja võtma ühendust Müüjaga Eeskirjade § 2 andmetel.
 7. Kui Ostja leiab, et tema andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võib ostja esitada kaebuse Isikuandmete kaitse Ameti presidendile.

§ 11 REZERVÁCIA

 1. Ostjal na keelatud edastada ebaseaduslikku sisu.
 2. Iga Poes tehtud tellimus kujutab endast eraldi lepingut a nõuab eraldi nõustumist Tingimustega. Leping sõlmitakse õigeaegselt ja tellimuse täitmiseks.
 3. Eeskirjade alusel sõlmitud lepingud sõlmitakse poola keeles.
 4. Võimaliku vaidluse korral Ostjaga, kes ei ole eelistatud Ostja, on pädev kohus Müüja asukoha järgi pädev kohus.
 5. Müüja igasugune vastutus osja ees, kes ei ole privilegiumeritud osja, on seadusega lubatud piirides välistatud.

§ 12 ARVAMUSTE KOGUMINE KAUPLUSES

1. Veebipoe Kliendil on võimalus veebipoes sooritatud ostude kohta vabatahtlikult ja tasuta arvamust avaldada. Arvamuse teemaks võib olla ka hinnang, foto z arvustus Veebipoest ostetud tote kohta.,

2. Pärast Veebipoes ostude sooritamist saadab Müüja Kliendile arvamuse avaldamise sooviga e-kirja ja lingi selle väljastamist võimaldavale veebivormile - veebiankeet võimaldab võimaldab vastatateleüja hviezdy küsimus Kui pärast esimese arvamuse avaldamise kutse saamist arvamust ei avaldata, saadab Müüja kutse uuesti.

3. Arvamust võib anda ainult Müüja Veebipoes oste sooritanud Client.,

4. Kliendi poolt avaldatud arvamused avaldab Müüja Veebipoes a TrustMate.io visiitkaardil.,

5. Arvamuse andmist ei tohi Zákazník kasutada õigusvastaseks tegevuseks, eelkõige müüja suhtes kõlvatu konkurenti tegudeks või müüja või kolmandate isikute isigute isiriki, intellectuaigusikliki õigusikliki

6. Arvamuse võib anda ainult Müüja Veebipoest realselt ostetud toodete kohta. Keelatud on fiktiivsete/näilike müügilepingute sõlmimine arvamuse avaldamise eesmärgil. Arvamuse autoriks ei või olla Müüja ise ega tema töötajad, sõltumata töötamise alusest.,

7. Autor võib avaldatud arvamuse igal ajal tagasi võtta.Konto eeskirjad

Zenwire.eu poes

SISUKORD
§ 1 Mõisted
§ 2 Kontakt teenusepakkujaga
§ 3 Tehnilised nõuded
§ 4 Konto
§ 5 Lojaalsusprogramm
§ 6 Kaebused
§ 7 Isikuandmed
§ 8 Broneeringud

§ 1 MÕISTED

Tarbija - tarbija tsiviilseadustiku sätete tähenduses.
Konto - Tingimustes reguleeritud Poe (teenus) tasuta funktsioon, tänu millele saab Teenuse saaja luua Poes oma individuaalse konto.
Teenuse saaja – üksus, kes loob konto või on huvitatud konto loomisest.
Eelisteenuse saaja - Teenuse saaja, kes on Tarbija või füüsiline isik, kes sõlmib Teenusepakkujaga otseselt tema äritegevusega seotud lepingu, kuid ei ole tema jaoks ametialase iseloomuga.
Püsikliendiprogramm – Teenusepakkuja juhitav lojaalsusprogramm, mille raames Kontot omav Teenuse saaja võib punkte saada ja kasutada reeglites sätestatud tingimustel.
Punktid - punktid, mis antakse Teenuse saajale Tingimustes sätestatud tingimustel lojaalsusprogrammi raames, võimaldades Teenuse saajal tellida Poest märgitud tooteid allahindlusega.
Eeskirjad – need Konto eeskirjad.
Kauplus – teenusepakkuja hallatav Zenwire.eu veebipood aadressil https://zenwire.eu
Teenusepakkuja- PAWEŁ KOŚMIDER, ettevõtja, kes tegutseb äritegevuses nimega PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, kantud majanduspädeva ministri peetavasse majandustegevuse keskregistrisse ja teabesse ning majandustegevuse keskregistrit ja teavet pidavasse, NIP 9721296053, REGON number 381750881 , ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań

§ 2 VÕTTA KONTAKTI TEENUSEOSUTJAGA

 1. Postiaadress: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-posti aadress: bok@zenwire.eu
 3. Tel: 727 705 336

§ 3 TEHNILISED NÕUDED

 1. Konto nõuetekohaseks toimimiseks ja loomiseks vajate:
  • aktiivne meilikonto
  • Interneti-juurdepääsuga seade
  • veebibrauser, mis toetab JavaScripti ja küpsiseid

§ 4 KONTO

 1. Konto loomine on täiesti vabatahtlik ja sõltub Teenuse saaja tahtest.
 2. Konto annab Kliendile lisavõimalusi, näiteks: Kliendi poolt Poes tehtud tellimuste ajaloo vaatamine, tellimuse oleku kontrollimine või Kliendi andmete iseseisev toimetamine, samuti lojaalsusprogrammis osalemine.
 3. Konto loomiseks peate täitma Poes vastava vormi.
 4. Konto loomise hetkel sõlmitakse Teenuse saaja ja Teenusepakkuja vahel tähtajatu leping Konto pidamiseks Tingimustes sätestatud tingimustel.
 5. Teenuse saaja võib igal ajal Kontost välja astuda ilma kulusid kandmata.
 6. Kontost loobumiseks peate saatma oma lahkumisavalduse Teenusepakkujale järgmisele e-posti aadressile: bok@zenwire.eu, mis toob kaasa kohese Konto kustutamise ja Konto hoolduslepingu lõpetamise.

§ 5 PÜSIVUSPROGRAMM

 1. Püsikliendiprogramm on mõeldud Teenuse saajatele, kellel on Konto. Kliendil on võimalik punkte hankida ja kasutada Kontot kasutades.
 2. Konto loomisel saab Klient lojaalsusprogrammis osalejaks.
 3. Iga Poes ühe tellimuse raames kulutatud 10 PLN eest saab klient järgmise arvu punkte: 10, olenevalt jaotisest 4-5.
 4. Punkte esitatud tellimuse eest saab Teenuse saajal ainult siis, kui Teenusepakkuja sõlmib Teenuse saajaga lepingu. Punkte antakse Teenuse Saajale automaatselt tellimuse täitmise aja jooksul.
 5. Punktide arvu arvutamisel vormistatud tellimuse eest võetakse arvesse ainult Teenuse saaja poolt Punkte kasutamata poest tellitud toodetele kulutatud raha, arvestamata toote tellimisega seotud lisakulusid, nt. nt kohaletoimetamise kulu.
 6. Kui Teenuse saaja tellib esimest korda Teenusepakkuja poolt Poe osana hallatava uudiskirja, on Teenuse saajal õigus saada järgmine arv Punkte: 5. Punkte uudiskirjaga liitumise eest antakse kohe, automaatselt. , hiljemalt 7 päeva jooksul peale seda, kui Klient on uudiskirjaga liitunud.
 7. Teenuse saaja kogutud Punktid moodustavad ühe kogumi.
 8. Praegune Kliendi kogutud Punktide arv on kontol nähtav. Teenindaja võib Klienti teavitada ka kogunenud Punktide arvu muutumisest, saates teate Kliendi kontole määratud e-posti aadressile.
 9. Klient võib Punkte kasutades saada lojaalsusprogrammiga hõlmatud toote hinna alandamist selliselt, et selle toote lõplik hind on 1 PLN.
 10. Eelmises lõigus näidatud viisil hinna alandamist võimaldavate Punktide arv on märgitud Poes antud toote juurde.
 11. Kui Klient otsustab Punkte kasutada, arvestatakse nende kasutamisest tulenev allahindlus automaatselt, s.o arvatakse maha tellitud toote hinnast.
 12. Punkte saab Klient kasutada tellimuse vormistamisel, mis sisaldab ka Punkte kasutamata tasutud tooteid, mille koguhind ei ole väiksem kui 40 PLN.
 13. Teenusepakkujal on õigus punkte tühistada:
  1. tasutakse tellimuste eest, mille puhul Teenusepakkuja tagastas Teenuse saajale toote eest tasutud raha (nt Teenuse saaja tegeliku lepingust taganemise korral);
  2. antud vaatamata tellimuse ebaefektiivsele tasumisele (mis ei tähenda suutmatust punkte uuesti hankida tellimuse korrektse tasumise tõttu);
  3. autasustatud uudiskirja uuesti tellimise eest.
 14. Lojaalsusprogrammis kogutud punkte saab kasutada ainult selles lõigus sätestatud viisil.

§ 6 KAEBUSED

 1. Konto toimimist puudutavad kaebused tuleb saata e-posti aadressile bok@zenwire.eu.
 2. Teenusepakkuja vaatab kaebuse läbi 14 päeva jooksul.

  KOHTUVÄLISED MEETODID KAEBUSTE JA KANNUSTUSNÕUDETE KÄSITLEMISEKS
 3. Juhul, kui pretensioonimenetlus ei too Tarbija poolt oodatud tulemust, võib Tarbija kasutada nt. koos:
  1. vahendamine, mille viib läbi pädev vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni Inspektsioon, kellele tuleks esitada vahendustaotlus. Reeglina on protseduur tasuta. Inspektsioonide nimekirja leiate siit: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
  2. Vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni juures tegutseva kohaliku pädeva alalise tarbijaarbitraažikohtu abi, kellele tuleks esitada avaldus asja arutamiseks vahekohtus. Reeglina on protseduur tasuta. Kohtute nimekiri on saadaval aadressil: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
  3. valla või piirkonna tarbijakaitse ombudsmani tasuta abi;
  4. veebipõhine ODR-platvorm, mis on saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

§ 7 ISIKUANDMED

 1. Kliendi poolt Konto kasutamisel esitatud isikuandmete haldaja on Teenusepakkuja. Üksikasjaliku teabe Teenusepakkuja poolt isikuandmete töötlemise – sh muude andmetöötluse eesmärkide ja aluste, samuti andmete saajate – kohta leiab Poes kättesaadavast privaatsuspoliitikast – tulenevalt üldsättes sisalduvast läbipaistvuse põhimõttest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) määrus andmekaitse kohta – " GDPR ".
 2. Kliendi andmete töötlemise eesmärk on Konto pidamine. Isikuandmete töötlemise aluseks on antud juhul teenuste osutamise leping või Teenuse saaja nõudmisel tehtud toimingud, mille eesmärk on selle sõlmimine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), samuti Teenusepakkuja õigustatud huvina, mis seisneb andmete töötlemises nõuete esitamise või kaitsmise kindlaksmääramiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).
 3. Andmete esitamine Teenuse saaja poolt on vabatahtlik, kuid samas vajalik Konto pidamiseks. Andmete esitamata jätmine tähendab, et Teenusepakkujal ei ole võimalik Kontohaldusteenust osutada.
 4. Kliendi andmeid töödeldakse kuni:
  1. Konto kustutab Klient või Teenusepakkuja Kliendi soovil
  2. kaob Teenuse saaja või Teenusepakkuja Kontoga seotud pretensioonide esitamise võimalus;
  3. Kliendi vastuväide tema isikuandmete töötlemisele võetakse vastu - kui andmete töötlemise aluseks oli Teenindaja õigustatud huvi
  – olenevalt sellest, mis on konkreetsel juhul kohaldatav ja mis on viimane.
 5. Teenuse saajal on õigus nõuda:
  1. juurdepääs teie isikuandmetele,
  2. nende parandamine,
  3. kustutamine,
  4. töötlemise piirangud,
  5. andmete edastamine teisele haldajale
   , samuti õigus:
  6. esitada igal ajal vastuväiteid andmete töötlemisele Kliendi eriolukorraga seotud põhjustel - teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis põhineb art. 6 sek. 1 lit. f GDPR (st teenusepakkuja õigustatud huvide kohta).
 6. Oma õiguste teostamiseks peab Klient pöörduma Teenusepakkuja poole.
 7. Kui Teenuse saaja leiab, et tema andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võib Teenuse saaja esitada kaebuse Isikuandmete Kaitse Ameti juhatajale.

§ 8 RESERVEERIMINE

 1. Kliendil on keelatud edastada ebaseaduslikku sisu.
 2. Leping Konto haldamise kohta on sõlmitud poola keeles.
 3. Punktis nimetatud oluliste põhjuste korral. 4 kohaselt on Teenusepakkujal õigus Tingimusi muuta.
 4. Punktis viidatud olulised põhjused. 3 on:
  1. vajadus kohandada Pood vastavalt Poe toimimisele kohalduva seaduse sätetele;
  2. osutatava teenuse turvalisuse parandamine;
  3. Konto funktsionaalsuse muutmine, mis nõuab reeglite muutmist.
 5. Teenuse saajat teavitatakse Tingimuste kavandatavast muudatusest vähemalt 7 päeva enne muudatuse jõustumist Kontole määratud aadressile saadetava e-kirja teel.
 6. Kui Teenuse saaja ei nõustu kavandatava muudatusega, peab ta sellest Teenusepakkujat teavitama, saates vastava teate Teenindaja e-posti aadressile bok@zenwire.eu, mis toob kaasa Konto hoolduslepingu lõpetamise sisenemisel. kavandatava muudatuse jõustumisest või varem, kui Klient sellise taotluse esitab.
 7. Kui Klient ei vaidle kavandatavale muudatusele kuni selle jõustumiseni vastu, siis eeldatakse, et ta nõustub sellega, mis ei kujuta endast takistust lepingu edaspidisel lõpetamisel.
 8. Punktide kasutamisega Kaupluses sooritatud tellimustele kehtivad Poe reeglid.
 9. Võimaliku vaidluse korral Kliendiga, kes ei ole privilegeeritud klient, on pädev kohus Teenusepakkuja registrijärgse asukoha järgi pädev kohus.


Uudiskirjade määrused

Zenwire.eu kauplus

SISUKORD
§ 1 Mõisted
§ 2 Infoleht
§ 3 Kaebused
§ 4 Isikuandmed
§ 5 Lõppsätted

§ 1 MÕISTED

Tarbija - tarbija 23. aprilli 1964. a seaduse tähenduses. Tsiviilseadustik.
Uudiskiri – elektroonilisel teel tasuta pakutav teenus, tänu millele saab Teenuse saaja saada Teenusepakkujalt elektroonilisel teel varem tellitud sõnumeid Poe kohta, sealhulgas teavet pakkumiste, tutvustuste ja uudiste kohta Poes.
Kauplus – Zenwire.eu veebipood, mida haldab teenusepakkuja aadressil https://zenwire.eu
Teenuse saaja – mis tahes isik, kes kasutab uudiskirja teenust.
Privilegeeritud klient – Teenuse saaja, kes on Tarbija või füüsiline isik, kes sõlmib Teenusepakkujaga otseselt tema äritegevusega seotud lepingu, kuid ei ole tema jaoks professionaalse iseloomuga.
Teenuseosutaja - PAWEŁ KOŚMIDER, ettevõtja, kes tegutseb äritegevuses nime PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE all, kantud keskregistrisse ja majandusteabe kohta, mida peetab majandus- ja keskregistrit ning majandustegevuse kohta käiv teave, NIP 9721296053, REGON number 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań

§ 2 INFOLEHT

 1. Teenuse saaja võib uudiskirja teenust kasutada vabatahtlikult.
 2. Uudiskirjateenuse kasutamiseks vajate seadet, millel on uusim versioon veebibrauser, mis toetab JavaScripti ja küpsiseid, millel on juurdepääs Internetile ja aktiivne e-posti konto.
 3. Selle teenuse raames saadetud e-kirjad saadetakse Teenuse saaja poolt uudiskirjaga liitumise ajal antud e-posti aadressile.
 4. Lepingu sõlmimiseks ja Uudiskirja teenusega liitumiseks annab Teenuse saaja esimese sammuna Poes selleks ettenähtud kohas oma e-posti aadressi, kuhu ta soovib saada uudiskirja raames saadetud sõnumeid. Uudiskirjaga liitumise hetkel sõlmitakse tähtajatu teenuste osutamise leping, mida Teenusepakkuja hakkab Teenuse saajale osutama - vastavalt punktile. 5.
 5. Uudiskirja teenuse nõuetekohaseks rakendamiseks on Teenuse saaja kohustatud esitama oma õige e-posti aadressi.
 6. Uudiskirja osana saadetud sõnumid sisaldavad teavet selle tellimusest loobumise võimaluse kohta, samuti linki tellimusest loobumiseks.
 7. Teenuse saaja võib igal ajal põhjust avaldamata ja kulusid kandmata uudiskirja tellimisest loobuda, kasutades punktis 1.1. 6 või saates sõnumi Teenusepakkuja e-posti aadressile: bok@zenwire.eu .
 8. Kui Teenuse saaja kasutab uudiskirjast loobumiseks linki või saadab uudiskirjast loobumist taotleva sõnumi, lõpeb selle teenuse osutamise leping koheselt.

§ 3 KAEBUSED

 1. Uudiskirjaga seotud kaebustest tuleb teatada Teenusepakkujale järgmisel e-posti aadressil: bok@zenwire.eu .
 2. Teenusepakkuja vastab kaebusele 14 päeva jooksul alates pretensiooni saamisest.

  KOHTUVÄLISED MEETODID KAEBUSTE JA KANNUSTUSNÕUDETE KÄSITLEMISEKS
 3. Juhul, kui pretensioonimenetlus ei anna Tarbijast Kliendi poolt oodatud tulemust, võib Tarbija kasutada muuhulgas koos:
  1. vahendamine, mille viib läbi pädev vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni Inspektsioon, kellele tuleks esitada vahendustaotlus. Reeglina on protseduur tasuta. Inspektsioonide nimekirja leiate siit: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
  2. Vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni juures tegutseva kohaliku pädeva alalise tarbijaarbitraažikohtu abi, kellele tuleks esitada avaldus asja arutamiseks vahekohtus. Reeglina on protseduur tasuta. Kohtute nimekiri on saadaval aadressil: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
  3. valla või piirkonna tarbijakaitse ombudsmani tasuta abi;
  4. veebipõhine ODR-platvorm, mis on saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

§ 4 ISIKUANDMED

 1. Teenuse saaja poolt seoses Uudiskirjaga liitumisega edastatud isikuandmete haldaja on Teenusepakkuja. Üksikasjaliku teabe Teenusepakkuja poolt isikuandmete töötlemise – sh muude andmetöötluse eesmärkide ja aluste, samuti andmete saajate – kohta leiab Poes kättesaadavast privaatsuspoliitikast – tulenevalt üldsättes sisalduvast läbipaistvuse põhimõttest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) määrus andmekaitse kohta – " GDPR ".
 2. Kliendi andmete töötlemise eesmärk on Uudiskirja saatmine. Isikuandmete töötlemise aluseks on antud juhul teenuste osutamise leping või Teenuse saaja nõudmisel tehtud toimingud, mille eesmärk on selle sõlmimine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), samuti Teenusepakkuja õigustatud huvina, mis seisneb andmete töötlemises nõuete esitamise või kaitsmise kindlaksmääramiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).
 3. Andmete esitamine Teenuse saaja poolt on vabatahtlik, kuid samas vajalik Uudiskirja teenuse osutamiseks. Andmete esitamata jätmine tähendab, et Teenusepakkuja ei saa seda teenust pakkuda.
 4. Kliendi andmeid töödeldakse kuni:
  1. Teenuse saaja loobub uudiskirja tellimusest;
  2. kaob võimalus esitada Teenuse saaja või Teenusepakkuja poolt uudiskirjaga seotud pretensioone;
  3. Kliendi vastuväide tema isikuandmete töötlemisele võetakse vastu - kui andmete töötlemise aluseks oli Teenindaja õigustatud huvi
  – olenevalt sellest, mis on konkreetsel juhul kohaldatav ja mis on viimane.
 5. Teenuse saajal on õigus nõuda:
  1. juurdepääs teie isikuandmetele,
  2. nende parandamine,
  3. kustutamine,
  4. töötlemise piirangud,
  5. andmete edastamine teisele haldajale
   , samuti õigus:
  6. esitada igal ajal vastuväiteid andmete töötlemisele Kliendi eriolukorraga seotud põhjustel - teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis põhineb art. 6 sek. 1 lit. f GDPR (st teenusepakkuja õigustatud huvide kohta).
 6. Oma õiguste teostamiseks peab Klient pöörduma Teenusepakkuja poole.
 7. Kui Teenuse saaja leiab, et tema andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võib Teenuse saaja esitada kaebuse Isikuandmete Kaitse Ameti juhatajale.

§ 5 LÕPPSÄTTED

 1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse käesolevaid eeskirju muuta ainult olulistel põhjustel. Olulise põhjusena mõistetakse vajadust muuta regulatsioone, mis on tingitud Uudiskirja teenuse moderniseerimisest või seadusemuudatusest, mis mõjutab Teenusepakkuja poolt teenuse osutamist.
 2. Teave reeglite kavandatava muudatuse kohta saadetakse Kliendi Uudiskirjaga liitumise ajal märgitud e-posti aadressile vähemalt 7 päeva enne muudatuste jõustumist.
 3. Kui Klient ei vaidle kavandatavatele muudatustele kuni nende jõustumiseni vastu, siis eeldatakse, et ta nõustub nendega.
 4. Plaanitud muudatustega mittenõustumisel peaks Teenuse saaja saatma selle kohta teabe Teenusepakkuja e-posti aadressile: bok@zenwire.eu , mis toob kaasa teenuse osutamise lepingu lõpetamise. teenust kavandatavate muudatuste jõustumisel.
 5. Klient na keelatud edastada ebaseaduslikku sisu.
 6. Leping uudiskirja teenuse osutamiseks on sõlmitud poola keeles.
 7. Võimaliku vaidluse korral Kliendiga, ako je jeden z privilegovaných klientov, na pädev kohus Teenusepakkuja registrijärgse asukoha järgi pädev kohus.
 8. Tarbijat kaitsevad tarbija päritoluriigi kehtivad sätted. Müüja järgib neid eeskirju rangelt.

 

Ajakiri Leedu:
Paxy - Zenwire
Pulko g. 96 (LP Express DEPO)
62133 Alytus

Käesolev määrus jõustub 01/01/2023

kõrge
Pood on eelvaaterežiimis
Vaadake saidi täisversiooni
Sklep internetowy Shoper.pl