kassas kokkuvõttes: 0,00 €
  E-R 10.30-16

Privaatsuspoliitika

Zenwire.ee poe privaatsuspoliitika
https://zenwire.ee
("pood")

HEA KASUTAJA!

Hoolime teie privaatsusest ja soovime, et tunneksite end meie teenuseid kasutades mugavalt. Seetõttu esitame allpool teile kõige olulisema teabe teie isikuandmete töötlemise reeglite ja küpsiste kohta, mida meie pood kasutab. See teave on koostatud GDPR-i ehk andmekaitse üldmäärust arvestades.

ISIKUANDMETE HALDAJA

PAWEŁ KOŚMIDER, äritegevust tegev ettevõtja nimega PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, kantud majanduspädeva ministri peetavasse majandustegevuse keskregistrisse ja teabesse ning majandustegevuse keskregistrit ja andmeid pidavasse, NIP 9721296053, REGON number 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań

Kui soovite meiega ühendust võtta seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt, palun kirjutage meile järgmisele e-posti aadressile: bok@zenwire.eu.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus nõuda:

 • juurdepääs teie isikuandmetele, sealhulgas teie andmete koopia saamine (GDPR artikkel 15 või – kui see on kohaldatav – GDPR artikli 13 lõike 1 punkt f),
 • need parandama (GDPR artikkel 16),
 • kustutamine (GDPR artikkel 17),
 • töötlemise piiramine (GDPR artikkel 18),
 • andmete edastamine teisele haldajale (GDPR artikkel 20).

Ja ka seadus:

 • igal ajal vastuväiteid oma andmete töötlemisele:
  • teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel – seoses teid puudutavate isikuandmete töötlemisega, mis põhineb art. 6 sek. 1 lit. f GDPR (st meie õigustatud huvide kohta), sealhulgas profiilide koostamine (GDPR artikli 21 lõige 1);
  • kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse, sealhulgas profiili koostamise eesmärgil, ulatuses, milles töötlemine on seotud sellise otseturundusega (GDPR artikli 21 lõige 2).

Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust. Võite esitada vastuväite meie küpsiste kasutamisele (mille kohta saate lugeda allpool), eriti kasutades sobivaid brauseri seadeid.

Kui otsustate, et teie andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse isikuandmete kaitse ameti presidendile.

ISIKUANDMED JA PRIVAATSUS

Altpoolt leiate üksikasjalikku teavet oma andmete töötlemise kohta sõltuvalt teie toimingutest.

1. Tellimuse esitamine Kaupluses - osa 1

Mis eesmärgil?
teie tellimuse täitmine
Mille alusel?
müügileping (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) raamatupidamisega seotud juriidiline kohustus, mis kohustab meid töötlema teie isikuandmeid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c)
Kui kaua?
ülalnimetatud lepingu kehtivuse ajaks kuni meie raamatupidamisega seotud juriidilise kohustuse lõppemiseni
pealegi töödeldakse teie andmeid kuni selle perioodi lõpuni, mille jooksul on võimalik nõudeid esitada - teie või meie poolt
(lisateavet selle teema kohta leiate selle jaotise viimasest tabelist)
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
te ei saa tellimust esitada

2. Tellimuse esitamine Poes - osa. 2

Mis eesmärgil?
Poe kohandamine Kasutajate vajadustega, samuti meie teenuste kvaliteedi parandamine tänu ostjate poolt rahulolu-uuringu veebisaidi kaudu avaldatud arvamustele
Mille alusel?
meie õigustatud huvi teie andmete töötlemise vastu, et uurida teie rahulolu meie teenustega (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
Kui kaua?
kui te oma arvamust ei avalda - 21 päeva jooksul alates ostu sooritamisest või kuni me käsitleme teie vastuväidet töötlemisele; kui aga avaldate oma arvamust - kuni selle kustutamiseni või kuni me võtame arvesse teie vastuväidet töötlemisele*
lisaks töödeldakse teie andmeid kuni selle perioodi lõpuni, mille jooksul on võimalik nõudeid esitada - teie või meie poolt
(lisateavet selle teema kohta leiate selle jaotise viimasest tabelist)
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
me ei võta teie arvamust meie Poe kohta selle edasise arendamise töös arvesse
* olenevalt sellest, kumb on antud juhul kohaldatav ja kumb toimub enne

3. Poes konto seadistamine

Mis eesmärgil?
Kaupluses kontohooldusteenuse osutamise lepingu täitmine
Mille alusel?
teenuste osutamise leping (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b)
Kui kaua?
kuni teie või meie teie nõudmisel konto kustutame
pealegi töödeldakse teie andmeid kuni selle perioodi lõpuni, mille jooksul on võimalik nõudeid esitada - teie või meie poolt
(lisateavet selle teema kohta leiate selle jaotise viimasest tabelist)
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
te ei saa luua kontot ega kasutada selle funktsioone, nagu tellimuste ajaloo vaatamine või tellimuse oleku kontrollimine

4. Meiega ühenduse võtmine (nt küsimuse esitamiseks)

Mis eesmärgil?
teie päringute või taotluste käsitlemine
Mille alusel?
leping või teie taotlusel tehtud toimingud, mille eesmärk on selle sõlmimine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) – kui teie päring või teade puudutab lepingut, mille osapooleks me oleme või võime olla meie õigustatud huvi töödelda teie andmeid teiega suhtlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – kui teie päring või teade ei ole lepinguga seotud
Kui kaua?
meid siduva lepingu kehtivuse ajaks või - kui lepingut ei sõlmita - kuni pretensiooniperioodi lõpuni - vt käesoleva jaotise viimast tabelit* kuni pretensiooniperioodi lõppemiseni - vt selle jaotise viimast tabelit - või kuni me võtame arvesse teie vastuväidet töötlemisele*
pealegi töödeldakse teie andmeid kuni selle perioodi lõpuni, mille jooksul on võimalik nõudeid esitada - teie või meie poolt
(lisateavet selle teema kohta leiate selle jaotise viimasest tabelist)
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
me ei saa teie päringule või päringule vastata
* olenevalt sellest, kumb on antud juhul kohaldatav ja kumb toimub enne

5. Brauseri seaded või muu sarnane tegevus, mis võimaldab turundustegevust

Mis eesmärgil?
otseturundus, mis seisneb isikupärastatud reklaamide kuvamises
(selle kohta saate täpsemalt lugeda privaatsuspoliitika jaotistest "Profileerimine" ja "Küpsised").
Mille alusel?
meie õigustatud huvi andmete töötlemiseks ülalnimetatud eesmärgil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
Kui kaua?
kuni need aeguvad või kui te kustutate turunduseesmärkidel kasutatud küpsised*
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
te ei saa soovitusi toodete või teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda
* olenevalt sellest, kumb on antud juhul kohaldatav ja kumb toimub enne

6. Brauseri seaded või muu sarnane toiming, mis võimaldab analüütilisi tegevusi

Mis eesmärgil?
analüüs, kuidas te Poe veebisaiti kasutate ja navigeerite, et kohandada veebisaiti Kasutajate vajaduste ja käitumisega
(selle teema kohta leiate lisateavet privaatsuspoliitika jaotistest "Analüütilised tegevused" ja "Küpsised")
Mille alusel?
meie õigustatud huvi andmete töötlemiseks ülalnimetatud eesmärgil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
Kui kaua?
kuni need aeguvad või te kustutate analüütilistel eesmärkidel kasutatud küpsised*
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
me ei võta selle arendustöös arvesse teie eelistusi Poe kasutamise osas
* olenevalt sellest, kumb on antud juhul kohaldatav ja kumb toimub enne

7. Teie nõusolek saada meilt turundussisu (nt teavet eripakkumiste kohta)

Mis eesmärgil?
turundusteabe, eriti eripakkumiste saatmine
Mille alusel?
Teie nõusolek meie turundustegevuseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a)
Kui kaua?
kuni nõusoleku tagasivõtmiseni – pidage meeles, et võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Andmete töötlemine kuni nõusoleku tagasivõtmiseni jääb seaduslikuks.
pealegi töödeldakse teie andmeid kuni selle perioodi lõpuni, mille jooksul on võimalik nõudeid esitada - teie või meie poolt
(lisateavet selle teema kohta leiate selle jaotise viimasest tabelist)
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
te ei saa meie turundusmaterjale, sealhulgas teavet meie eripakkumiste kohta

8. Uudiskirja tellimine

Mis eesmärgil?
uudiskirja saatmine
Mille alusel?
leping uudiskirjateenuse osutamiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b)
Kui kaua?
kuni loobute meie uudiskirja tellimusest
pealegi töödeldakse teie andmeid kuni selle perioodi lõpuni, mille jooksul on võimalik nõudeid esitada - teie või meie poolt
(lisateavet selle teema kohta leiate selle jaotise viimasest tabelist)
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
te ei saa poe ja meie teenuste kohta teavet

9. Tegevused või tegevusetus, mis võivad kaasa tuua nõuete esitamise, mis on seotud Poe või meie teenustega

Mis eesmärgil?
sõlmitud lepingu või osutatavate teenustega seotud nõuete kindlaksmääramine, uurimine või kaitsmine
Mille alusel?
meie õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks ülalnimetatud eesmärgil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f)
Kui kaua?
kuni nõuete aegumistähtaja lõppemiseni või kuni me võtame arvesse teie vastuväidet töötlemisele*
Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
suutmatus nõudeid esitada, esitada või kaitsta
* olenevalt sellest, kumb on antud juhul kohaldatav ja kumb toimub enne

ANDMETE AVALDAMINE

Kui otsustate kommentaari avaldada, on selle sisu ja teie allkiri teistele Poe kasutajatele nähtavad.

Me ei avalda teie e-posti aadressi teistele kasutajatele, välja arvatud juhul, kui teete seda ise.

PROFILEERIMINE

Poe osana teostame profileerimist – see toimub teie suhtes, kui lubate selliseid tegevusi. See profiilide koostamine seisneb automaatses hinnangus selle kohta, millistest toodetest või teenustest võite olla huvitatud, kasutades teavet teie kuvatava sisu kohta. Tänu sellele on teie kasutatavate võrguteenuste osana kuvatavad toodete või teenuste reklaamid rohkem kohandatud teile ja teie vajadustele.

Meie poolt läbiviidav profiilide koostamine ei too kaasa otsuseid, millel on teile õiguslikud tagajärjed või mis mõjutavad teid samaväärselt olulisel viisil.

ANALÜÜTILISED TEGEVUSED

Poe osana viime läbi analüütilisi tegevusi, mille eesmärk on suurendada selle intuitiivsust ja juurdepääsetavust – see juhtub teiega seoses, kui lubate selliseid tegevusi. Analüüsi osana võtame arvesse seda, kuidas te poes ringi liigute – nt kui palju aega antud alamlehel veedate või millistes kohtades Poes klõpsate. Tänu sellele saame kohandada Poe paigutust ja välimust ning sinna postitatavat sisu vastavalt Kasutajate vajadustele.

ANDMETE OHUTUS

Teie isikuandmete töötlemisel kasutame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid vastavalt kehtivale seadusele, sealhulgas ühenduse krüpteerimist SSL-sertifikaadi abil.

KÜPSISED

Meie pood, nagu enamik veebisaite, kasutab nn küpsiseid. küpsisefailid (küpsised). Need failid:

 • on salvestatud teie seadme mällu (arvuti, telefon jne);
 • need ei muuda teie seadme sätteid.

Selles poes kasutatakse küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • statistikat
 • turundus
 • poe funktsioonide pakkumine

Küpsiste haldamise (sh nende brauseris keelamise) teabe saamiseks võite kasutada brauseri abifaili. Selle teema kohta saate teavet lugeda, kui vajutate brauseris klahvi F1. Lisaks leiate sobivaid näpunäiteid järgmistelt alamlehtedelt, olenevalt kasutatavast brauserist:

Küpsiseid ei töödelda meie poolt rohkem kui 14 päeva jooksul alates viimasest poe külastusest.

Kasutades oma brauseri sobivaid valikuid, saate igal ajal:

 • kustutada küpsised,
 • blokeerida küpsiste kasutamine tulevikus.

Sellistel juhtudel me seda enam ei töötle.

Lisateavet küpsiste kohta leiate Vikipeediast .

VÄLISTEENUSED / ANDMETE SAATAJAD

Kasutame kolmandate osapoolte teenuseid, kes toetavad meid meie äritegevuses. Me usaldame neile teie andmete töötlemise – need üksused töötlevad andmeid ainult meie dokumenteeritud juhiste alusel.

Allpool leiate oma andmete saajate loendi:

TEGEVUS ANDME SAATJAD ANDMETE EDASTAMINE VÄLJApoole EUROOPA LIIDU
mis tahes toimingud, mis on seotud Poega üksus, mis pakub meile tehnilist/IT-tuge Ruumi pole
meiega tsiviilõiguslike lepingute alusel koostööd tegevad isikud, kes toetavad meie jätkuvat tegevust Ruumi pole
müügitarkvara pakkuja Ruumi pole
Poe veebisaidil viibimine turundustegevust võimaldavate seadetega turundusteenuseid pakkuv üksus Ruumi pole
Poe veebisaidil viibimine analüütilist tegevust võimaldavate seadistustega veebisaidil analüütilist tegevust võimaldav üksus Ruumi pole
poes tellimuse esitamine makseteenuse pakkuja Ruumi pole
isik, kes teile toote kohale toimetab – välja arvatud juhul, kui olete valinud isikliku järelevõtu võimaluse Ruumi pole
ettevõtte juhtimist hõlbustava tarkvara (nt raamatupidamistarkvara) tarnija Ruumi pole
standardse kontoritarkvara tarnija (sh e-postkastid) Ruumi pole
raamatupidamisbüroo Ruumi pole
järelmaksusüsteemi pakkuv üksus Ruumi pole
uudiskirjaga liitumine või turundussõnumite saatmisega nõustumine üksus, mis pakub uudiskirja või turundussõnumite saatmist Ruumi pole
kasutades poes saadaolevat veebivestlust poes saadaval olevat veebivestlust pakkuv üksus Ruumi pole
kuidas kasutate meile seoses Poega sotsiaalvõrgustike kaudu pakutavaid teenuseid sotsiaalmeedia Ruumi pole
meie teenuste või toodetega rahulolu uuringus osalemine üksused, mis võimaldavad poe või toodete kohta arvamusi postitada ja neid võrrelda Ruumi pole
meiega ühendust võtmine (nt küsimuse esitamine) standardse kontoritarkvara tarnija (sh e-postkastid) Ruumi pole

Ja lisaks:

asjaomastele ametiasutustele niivõrd, kuivõrd oleme kohustatud neile andmeid esitama.

kõrge
Pood on eelvaaterežiimis
Vaadake saidi täisversiooni
Sklep internetowy Shoper.pl